0898 83 03 03 office@twinspellets.com

Пелети “Туинс“

Пелетите  “Туинс“ се произвежват от чиста дървесина в съотношение 70% дъб и 30% бор. По този начин те се превръщат с желан горивен материал на клиентите ,имащи проблеми със своите инсталации и комини при изгаряне на по-голям обем иглолистни пелети(съдържат силикати).

Характеристики:

 • Клас: А2
 • Калоричност: 5,1 kwh/kg
 • Диаметър:6мм
 • Обемна плътност:650кг/м3
 • Влага:< 7%
 • Остатъчна пепел:<1,2%

Цена на чувал  (15кг)  – 7,00 лв

Цена на палет (1005кг) – 440,00 лв

Цена на тон – изчерпано

Пелети Лина

Пелети „Лина“

Пелети „Лина“ се произвеждат от 100% белен бор .По този начин пелетите гарантират висока калоричност и ниско съдържание на пепел. Произведени в Турция. 

Характеристики:

 • Клас: А1
 • Калоричност – 5 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм
 • Обемна плътност – 630кг/м3
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0,7%

Цена на чувал (15кг)  – 7,50 лв

Цена на палет (1050кг) – 504,00 лв

Цена на тон – 480,00 лв

Слънчогледови пелети

Слънчогледовите пелети са произвеждат изцяло от остатъчни материали от слънчоглед , чрез механична и термична обработка. Не съдържат слепващи материали.

Характеристики:

 • Калоричност – 5,0-5,2kwh/kg
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 6%
 • Пепел – 2,92%
 • Сяра – 0,08
 • Плътност – 570кг/м3

Цена на чувал (15кг) – 5,30 лв

Цена на палет (1080кг) –346,00  лв

Цена на тон – 320,00 лв

Пелети“PJ’S“

Пелетите „PJ’S“ са произведени от чиста дървесина в съотношение 70%бук и 30%габър.По този начин се гарантира висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност – 4,9-5,1kWh/kg
 • Диаметър  – 6мм
 • Обемна плътност – 630 kg/m3
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0,7%

Цена на чувал (15кг)  – 7,00лв

Цена на палет (1080кг) – 464,00 лв

Цена на тон – изчерпано

Пелети „BES“

Пелетите „BES“ се произвеждат от 90%бял бор и 10% черен бор.Това обуславя и изключителното качество на тези пелети-развиват бързо температура, остатъчната пепел е много малко,а шлака просто липсва.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност-5,1kWh/kg
 • Диаметър-6мм
 • Влага<8%
 • Остатъчна пепел<0.7%
 • Обемна плътност 650кг/м3

Цена на чувал (15кг)  – 8,00 лв

Цена на палет (990кг) – 446,00 лв

Цена на тон – изчерпано

Пелети „АХИРА“

Пелетите“АХИРА“се произвеждат от 100%чиста иглолистна дървесина.Това гарантира висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел.Те са сертифицирани по стандарта ENplus и отговарят на изискванията за клас А1.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност – 5,01 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм.
 • Влага- < 4,3%
 • Пепел- < 0,67%
 • Обемна плътност – 674 kg/m3

Цена на чувал (15кг)  – 7,50 лв

Цена на палет (990кг) – 466,00 лв

Цена на тон – изчерпано

 

 

Пелети „MAX ENERGY ENplus“

Пелетите MAX ENERGY ENplus са произведени от 15% смърч, 70%бор и 15% бук. Те са сертифицирани по европейски стандарт ENplus, гарантиращи качеството на произвежданите пелети.

Характеристики:

 • Клас – ENplusA1
 • Калоричност – 4,8-5,2 кВч/кг
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0.6%
 • Обемна плътност – 620кг/м3

Цена на чувал (15кг)  –  8,00 лв

Цена на палет (1050кг) – 493,00 лв

Цена на тон  –  изчерпано

Пелети „MC“

Пелетите МС са произведени изцяло от борови изрезки и отпадна иглолистна дървесина от дървопреработвателните предприятия.

Характеристики:

 • Клас А2
 • Калоричност – 5,1 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм.
 • Влага- < 8%
 • Пепел- < 1%
 • Обемна плътност – 620 kg/m3

Цена на чувал (15кг)  – 6,60 лв

Цена на палет (1050кг) – 430,00 лв

Цена на тон – изчерпано

 

 

Пелети „MAX ENERGY“

Пелетите Макс Енерджи са произведени изцяло от иглолистна дървесина, гарантираща висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел.

Характеристики:

 • Клас – A1
 • Калоричност – 5,27 кВч/кг
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0.6%
 • Обемна плътност – 620кг/м3

Цена на чувал (15кг)  – 7,00 лв

Цена на палет (1050кг) – 462,00 лв

Цена на тон – изчерпано