Слънчогледови пелети

Слънчогледовите пелети са произвеждат изцяло от остатъчни материали от слънчоглед , чрез механична и термична обработка. Не съдържат слепващи материали.

Характеристики:

 • Калоричност – 5,0-5,2kwh/kg
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 6%
 • Пепел – 2,92%
 • Сяра – 0,08
 • Плътност – 570кг/м3

Цена на чувал (15кг) – 10,00 лв

Цена на палет (1050кг) –630,00  лв

Цена на тон – 600,00 лв.

Пелети”2U”

Пелетите “2U” са произведени от 100% букова дъвесина. По този начин се гарантира висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност – 5,1kWh/kg
 • Диаметър  – 6мм
 • Обемна плътност – 630 kg/m3
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0,7%

Цена на чувал (15кг)  – 15,00 лв.

Цена на палет (1050кг) – 819 лв.

Цена на тон – 780 лв.

Пелети “MAY”

Пелетите”MAY”се произвеждат от 100%чиста иглолистна дървесина. Това гарантира висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност – 5,1 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм.
 • Влага- < 8%
 • Пепел- <0,7%
 • Обемна плътност – 674 kg/m3
 • Произведено в Турция

Цена на чувал (15кг)  – 15 лв.

Цена на палет (1050кг) – 819 лв.

Цена на тон – 780 лв.

 

 

Пелети “NATUR”

Пелетите NATUR са произведени от 100% бор. Те са сертифицирани по европейски стандарт, гарантиращи качеството на произвежданите пелети.

Характеристики:

 • Клас – A1
 • Калоричност – 4,8-5,2 кВч/кг
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0.6%
 • Обемна плътност – 620кг/м3

Цена на чувал (15кг)  –  15,00 лв

Цена на палет (1050кг) – 819 лв

Цена на тон  –  780 лв.