Пелети “Туинс“

Пелетите  “Туинс“ се произвежват от чиста дървесина в съотношение 70% дъб и 30% бор. По този начин те се превръщат с желан горивен материал на клиентите ,имащи проблеми със своите инсталации и комини при изгаряне на по-голям обем иглолистни пелети(съдържат силикати).

Характеристики:

 • Клас: А2
 • Калоричност: 5,1 kwh/kg
 • Диаметър:6мм
 • Обемна плътност:650кг/м3
 • Влага:< 7%
 • Остатъчна пепел:<1,2%

Цена на чувал  (15кг)  – 10,50 лв

Цена на палет (1005кг) – 650,00 лв

Цена на тон – 650,00 лв.

Пелети Лина

Пелети „Лина“

Пелети „Лина“ се произвеждат от 100% белен бор .По този начин пелетите гарантират висока калоричност и ниско съдържание на пепел. Произведени в Турция. 

Характеристики:

 • Клас: А1
 • Калоричност – 5 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм
 • Обемна плътност – 630кг/м3
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0,7%

Цена на чувал (15кг)  – изчерпано

Цена на палет – изчерпано

Цена на тон – изчерпано

Слънчогледови пелети

Слънчогледовите пелети са произвеждат изцяло от остатъчни материали от слънчоглед , чрез механична и термична обработка. Не съдържат слепващи материали.

Характеристики:

 • Калоричност – 5,0-5,2kwh/kg
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 6%
 • Пепел – 2,92%
 • Сяра – 0,08
 • Плътност – 570кг/м3

Цена на чувал (15кг) – 8,20 лв

Цена на палет (1080кг) –562,00  лв

Цена на тон – 520,00 лв.

Пелети”PJ’S”

Пелетите “PJ’S” са произведени от чиста дървесина в съотношение 70%бук и 30%габър.По този начин се гарантира висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност – 4,9-5,1kWh/kg
 • Диаметър  – 6мм
 • Обемна плътност – 630 kg/m3
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0,7%

Цена на чувал (15кг)  – изчерпано

Цена на палет (1080кг) – изчерпано

Цена на тон – изчерпано

 Пелети “Братя Коцеви”

Пелетите “Братя Коцеви” се произвеждат от 100% иглолистна дървесина,без изрезки и кори.Това обуславя и изключителното качество на тези пелети-развиват бързо температура, остатъчната пепел е много малко,а шлака просто липсва.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност-4,7-5,1kWh/kg
 • Диаметър-6мм
 • Влага<8%
 • Остатъчна пепел<0.7%
 • Обемна плътност 650кг/м3

Цена на чувал (15кг)   – 11,50 лв

Цена на палет (1050кг) – 746,00 лв

Цена на тон – 710,00 лв

Пелети “АХИРА”

Пелетите”АХИРА”се произвеждат от 100%чиста иглолистна дървесина.Това гарантира висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел.Те са сертифицирани по стандарта ENplus и отговарят на изискванията за клас А1.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност – 5,01 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм.
 • Влага- < 4,3%
 • Пепел- < 0,67%
 • Обемна плътност – 674 kg/m3

Цена на чувал (15кг)  – изчерпано

Цена на палет (990кг) – изчерпано

Цена на тон – изчерпано

 

 

Пелети “NATUR”

Пелетите NATUR са произведени от 80%бор и 20% бук. Те са сертифицирани по европейски стандарт , гарантиращи качеството на произвежданите пелети.

Характеристики:

 • Клас – A1
 • Калоричност – 4,8-5,2 кВч/кг
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0.6%
 • Обемна плътност – 620кг/м3

Цена на чувал (15кг)  –  10,50 лв

Цена на палет (1050кг) – 693,00 лв

Цена на тон  –  660.00 лв.

Пелети “ЕКОИНД”

Пелетите ЕКОИНД са произведени изцяло от белена дървесина в съотношение 70% бук и 30% бор.Характеризират се с ниска остатъчна пепел и висока калоричност.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност – 5,13 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм.
 • Влага- < 6%
 • Пепел- < 0,64%
 • Обемна плътност – 650 kg/m3

Цена на чувал (15кг)  – 11,50 лв

Цена на палет (1050кг) – 746,00 лв

Цена на тон -710,00 лв

 

 

Пелети “MAX ENERGY”

Пелетите Макс Енерджи са произведени изцяло от иглолистна дървесина, гарантираща висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел.

Характеристики:

 • Клас – A1
 • Калоричност – 5,27 кВч/кг
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0.6%
 • Обемна плътност – 620кг/м3

Цена на чувал (15кг)  – изчерпано

Цена на палет (1050кг) – изчерпано

Цена на тон – изчерпано