Пелети “SCHWEIGHOFER

Пелетите  “SCHWEIGHOFER“ се произвежват от чиста иглолистна дървесина. Те са сертифицирани по стандарт ЕN plus – А1. Перфектно качество, без шлака и минимално количество остатъчна пепел. Произведено в Румъния

Характеристики:

 • Клас: А1
 • Калоричност: 4,8 kwh/kg
 • Диаметър: 6мм
 • Обемна плътност: 650кг/м3
 • Влага:< 8%
 • Остатъчна пепел:<0.5%

Цена на чувал  (15кг)  – 12 лв.

Цена на палет (990кг) – 720 лв.

Пелети “БНС”

Пелетите БНС са произведени изцяло от белена дървесина в съотношение 70% бук и 30% бор.Характеризират се с ниска остатъчна пепел и висока калоричност.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност – 5,13 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм.
 • Влага- < 6%
 • Пепел- < 0,7%
 • Обемна плътност – 650 kg/m3

Цена на чувал (15кг)  – 7,50 лв

Цена на палет (1050кг) – 483,00 лв

Цена на тон – 460,00 лв

 

 

Пелети “Туинс“

Пелетите  “Туинс“ се произвежват от чиста дървесина в съотношение 70% дъб и 30% бор. По този начин те се превръщат с желан горивен материал на клиентите ,имащи проблеми със своите инсталации и комини при изгаряне на по-голям обем иглолистни пелети(съдържат силикати).

Характеристики:

 • Клас: А1
 • Калоричност: 5,1 kwh/kg
 • Диаметър:6мм
 • Обемна плътност:650кг/м3
 • Влага:< 8%
 • Остатъчна пепел:<0.7%

Цена на чувал  (15кг)  – 10,50 лв.

Цена на палет (1005кг) – 600 лв.

Цена на тон – 600 лв.

Пелети Лина

Пелети „Туинс“ – Бор

Пелети „Tуинс“ се произвеждат от 100% белен бор. По този начин пелетите гарантират висока калоричност и ниско съдържание на пепел. Произведени в България. 

Характеристики:

 • Клас: А1
 • Калоричност – 5.1 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм
 • Обемна плътност – 650кг/м3
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0,7%

Цена на чувал (15кг)  – 11,00 лв.

Цена на палет –  662,00 лв.

Цена на тон – 630,00 лв.

Слънчогледови пелети

Слънчогледовите пелети са произвеждат изцяло от остатъчни материали от слънчоглед , чрез механична и термична обработка. Не съдържат слепващи материали.

Характеристики:

 • Калоричност – 5,0-5,2kwh/kg
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 6%
 • Пепел – 2,92%
 • Сяра – 0,08
 • Плътност – 570кг/м3

Цена на чувал (15кг) – 7,00 лв

Цена на палет (1050кг) –388,00  лв

Цена на тон – 370,00 лв.

Пелети”2U”

Пелетите “2U” са произведени от 100% букова дъвесина. По този начин се гарантира висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност – 5,1kWh/kg
 • Диаметър  – 6мм
 • Обемна плътност – 630 kg/m3
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0,7%

Цена на чувал (15кг)  – 11,00 лв.

Цена на палет (1050кг) – 662 лв.

Цена на тон – 630 лв.

Пелети “BURNER”

Пелетите “BURNER” се произвеждат от 100% чиста дървесина, без изрезки и кори. Това обуславя и изключителното качество на тези пелети – развиват бързо температура, остатъчната пепел е много малко, а шлака просто липсва.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност-4,7-5,1kWh/kg
 • Диаметър-6мм
 • Влага<8%
 • Остатъчна пепел<0.7%
 • Обемна плътност 650кг/м3

Цена на чувал (15кг)   – 8,50 лв.

Цена на палет (1080кг) – 550,00 лв.

Цена на тон – 510,00 лв.

 Пелети “4U”

Пелетите”4U”се произвеждат от 100% чиста иглолистна дървесина. Това гарантира висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел. 

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност – 5,1 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм.
 • Влага- < 8%
 • Пепел- <0,3%
 • Обемна плътност – 674 kg/m3
 • Произведено в България

Цена на чувал (15кг)  – 11,00 лв.

Цена на палет (1080кг) – 702,00 лв.

Цена на тон – 650,00 лв.

 

 

Пелети “NATUR”

Пелетите NATUR са произведени от 100% бор. Те са сертифицирани по европейски стандарт, гарантиращи качеството на произвежданите пелети.

Характеристики:

 • Клас – A1
 • Калоричност – 4,8-5,2 кВч/кг
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0.6%
 • Обемна плътност – 620кг/м3

Цена на чувал (15кг)  –  12,00 лв

Цена на палет (1050кг) – 662 лв

Цена на тон  –  630 лв.