Пелети “Туинс“

Пелетите  “Туинс“ се произвежват от чиста дървесина в съотношение 70% дъб и 30% бор. По този начин те се превръщат с желан горивен материал на клиентите ,имащи проблеми със своите инсталации и комини при изгаряне на по-голям обем иглолистни пелети(съдържат силикати).

Характеристики:

 • Клас: А2
 • Калоричност: 5,1 kwh/kg
 • Диаметър:6мм
 • Обемна плътност:650кг/м3
 • Влага:< 7%
 • Остатъчна пепел:<1,2%

Цена на чувал  (15кг)  – изчерпано

Цена на палет (1005кг) – изчерпано

Цена на тон – изчерпано

Пелети Лина

Пелети „BNS“

Пелети „BNS“ се произвеждат от 100% белен бор .По този начин пелетите гарантират висока калоричност и ниско съдържание на пепел. Произведени в България. 

Характеристики:

 • Клас: А1
 • Калоричност – 5 kwh/kg
 • Диаметър – 6мм
 • Обемна плътност – 630кг/м3
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0,7%

Цена на чувал (15кг)  – изчерпано

Цена на палет –  изчерпано

Цена на тон – изчерпано

19Слънчогледови пелети

Слънчогледовите пелети са произвеждат изцяло от остатъчни материали от слънчоглед , чрез механична и термична обработка. Не съдържат слепващи материали.

Характеристики:

 • Калоричност – 5,0-5,2kwh/kg
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 6%
 • Пепел – 2,92%
 • Сяра – 0,08
 • Плътност – 570кг/м3

Цена на чувал (15кг) – 9,50 лв

Цена на палет (1050кг) –651,00  лв

Цена на тон – 620,00 лв.

 Пелети “BUL-LES”

Пелетите “BUL-LES” се произвеждат от 100% иглолистна дървесина,без изрезки и кори.Това обуславя и изключителното качество на тези пелети-развиват бързо температура, остатъчната пепел е много малко, а шлака просто липсва.

Характеристики:

 • Клас А1
 • Калоричност-4,7-5,1kWh/kg
 • Диаметър-6мм
 • Влага<8%
 • Остатъчна пепел<0.7%
 • Обемна плътност 650кг/м3

Цена на чувал (15кг)   – изчерпано

Цена на палет (1050кг) – изчерпано

Цена на тон – изчерпано

Пелети “MAX ENERGY”

Пелетите Макс Енерджи са произведени изцяло от иглолистна дървесина, гарантираща висока калоричност и ниско съдържание на остатъчна пепел.

Характеристики:

 • Клас – A1
 • Калоричност – 5,27 кВч/кг
 • Диаметър – 6мм
 • Влага < 8%
 • Остатъчна пепел < 0.6%
 • Обемна плътност – 620кг/м3

Цена на чувал (15кг)  – изчерпано

Цена на палет (1050кг) – изчерпано

Цена на тон – изчерпано